CSM Lab UoI logo greek Εργαστήριο Σύνθετων & Ευφυών Υλικών (CSML), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Το Εργαστήριο Σύνθετων & Ευφυών Υλικών (CSML) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2007, υπό τον τομέα Μηχανικής και Μη Καταστροφικών Ελέγχων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Η αποστολή του CSML είναι η παροχή εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των Προηγμένων Σύνθετων Υλικών και Δομών, με ιδιαίτερη έμφαση στην μη καταστρεπτική αξιολόγηση και στις πολλαπλές έξυπνες λειτουργικότητες. Στον τομέα της καταστροφικής αξιολόγησης δίδεται έμφαση στην ανθεκτικότητα σύνθετων υλικών (συμπεριφορά φθοράς, μηχανικός / θερμομηχανικός χαρακτηρισμός, περιβαλλοντική φόρτιση, κ.α). Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν ιεραρχικά σύνθετα υλικά και μελέτες των διεπιφανειών, βιοδιασπώμενα μίκρο- και νανο-σύνθετα υλικά, αυτοϊάσιμα υλικά, πολυλειτουργικά «έξυπνα» σύνθετα υλικά, καθώς και μελέτες παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας των υλικών μέσω θερμικής, οπτικής και ηλεκτρικής διέγερσης / απόκρισης. Από την ίδρυσή του, το CSML έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 2.400 αναφορές ενώ έχει συμμετάσχει και σε σημαντικό αριθμό εθνικών και διεθνών συνεργασιών. Επίσης, τo CSML έχει προσεγγίσει χρηματοδοτήσεις ύψους M € 2, σχεδόν εξολοκλήρου (> 97%) από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς.

CSL UTH logo greek   Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) συμμετέχει στο έργο μέσω της ερευνητικής ομάδας συστημάτων υπολογιστών. Το εργαστήριο στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ και πάνω από 10 διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος. Το εργαστήριο πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των συστημάτων υπολογιστών με έμφαση στην υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση πρότυπων συστημάτων που συνδυάζουν υλικό και λογισμικό, και συγκεντρώνει σημαντική εμπειρία σε γλώσσες και μοντέλα προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα εκτέλεσης, ενσωματωμένα συστήματα, παράλληλα συστήματα και συστήματα υπολογισμών υψηλών επιδόσεων, κατανεμημένα συστήματα, συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού καθώς και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Το εργαστήριο έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των συστημάτων υπολογιστών, έχει συνεργαστεί με διάφορα πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας υπολογιστών, έχει εμπειρία στην τεχνική διαχείριση ερευνητικών έργων, και έχει συντονίσει καινοτόμα ερευνητικά έργα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

GeoSense logo GeoSense

Η GeoSense ιδρύθηκε το 2002 και έχει ως αντικείμενο την διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, που σχετίζονται με το αντικείμενο της Γεωπληροφορικής, τα ΣμηΕΑ (UAS), το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS / GNSS), τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), τα Χαρτογραφικά Δεδομένα, τις Γεωδαιτικές Εφαρμογές αλλά και τις εφαρμογές και λύσεις του αντικειμένου της Γεωπληροφορικής. Ειδικότερα, η GeoSense μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών, συμβούλων και ειδικών επιστημόνων, δραστηριοποιείται στην εμπορία μη επανδρωμένων συστημάτων UAV / UAS, Δεκτών GPS / GNSS, Τοπογραφικού Εξοπλισμού, 3D Laser Σαρωτών, Γεωραντάρ, Θερμικών καμερών, εξειδικευμένου Τεχνικού Λογισμικού, ειδικών προϊόντων Η/Υ κ.α.. Επίσης, παρέχει υποστήριξη σε πάσης φύσεως μελέτες που σχετίζονται με την δραστηριότητα της. Μέσω του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας εξελίσσονται και αναπτύσσονται εφαρμογές και εργαλεία σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από άτομα με βαθιά γνώση του αντικειμένου, έχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. H εταιρεία έχει συνάψει συνεργασίες με ελληνικές και ξένες εταιρείες για την ολοκλήρωση της γκάμας των προϊόντων της.

PaEn Group logoΠαΕν Γκρουπ ΜΕΠΕ

Η επιχείρηση δημιουργήθηκε το 2007, με την αρχική επωνυμία «Πανταζής Ενεργειακή ΜΕΠΕ», με μοναδικό σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ξεκίνησε την ίδια χρονιά τις αδειοδοτικές διαδικασίες για την εγκατάσταση δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 100KW έκαστος στο Δ.Δ. Περάτης του Δ.Ζίτσας (πρώην Δ. Πασσαρώνος), τους οποίους και δημιούργησε το 2011, με τον πρώτο σταθμό να συνδέεται τον Φεβρουάριο και τον δεύτερο σταθμό τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Τον Απρίλιο 2014 προχώρησε στην αγορά Φ/Β σταθμού, του τρίτου κατά σειρά, ισχύος 74KW, εγκατεστημένου στη στέγη της έδρας της εταιρείας. Η εταιρεία, πέραν την παραγωγή ηλ. ενέργειας, άρχισε από το 2013 να χρησιμοποιεί τους Φ/Β σταθμούς της και για έρευνα σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται σε Φ/Β σταθμούς. Έτσι το 2015 εγκατέστησε στους δύο επίγειους φ/β σταθμούς, με κωδική ονομασία Περάτης 1 και Περάτης 3, ένα πρότυπο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης ομβρίων υδάτων. Το Δεκέμβριο 2016 η εταιρεία πρόσθεσε στους σκοπούς της πέραν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μεταξύ άλλων και το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού, την ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών Π.Δ.Κ.Α, και υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

K-REN logoΚΑΠΑ ΡΕΝ ΜΕΠΕ (Κ-REN)

Η K-REN ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Το 2008 επεκτάθηκαν οι δραστηριότητές της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κατασκευής και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών υποδομών πανελλαδικών παρόχων που αφορούσαν τα δίκτυα της TELLAS και της CyTA. Το 2011 η εταιρεία επένδυσε σε ΑΠΕ στον τομέα των Φωτοβολταϊκών, αναπτύσσοντας ίδια έργα καθώς και εξαγοράζοντας το 50% της εταιρείας «K&P Energy». Την ίδια χρονιά διεύρυνε τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών, εστιάζοντας στον τομέα της απομακρυσμένης επίβλεψης μονάδων ΑΠΕ. Το 2012 προχώρησε στην ίδρυση της spin off εταιρείας «Neuron Energy Solutions» η οποία ανέλαβε την εμπορική εκμετάλλευση της έρευνας της εταιρείας. Έκτοτε, η K-REN λειτουργεί στη λογική της θερμοκοιτίδας νέων ιδεών με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων το πιο πρόσφατο από τα οποία είναι το autoinvoice.gr (private beta), μία λύση αυτοματοποιημένης τιμολόγησης εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.